Známe soutěžní pořadí České republiky

EBU dnes zveřejnila jednotlivá pořadí soutěžících během semifinálových kol.

Lake Malawi budou soutěžit během prvního semifinále s číslem 6.

  1. Semifinále
1. Kypr10. Belgie
2. Černá Hora11. Gruzie
3. Finsko12. Austrálie
4. Polsko13. Island
5. Slovinsko
14. Estonsko
6. Česká republika15. Portugalsko
7. Maďarsko16. Řecko
8. Bělorusko17. San Marino
9. Srbsko

2. Semifinále

1. Arménie10. Chorvatsko
2. Irsko11. Malta
3. Moldavsko12. Litva
4. Švýcarsko13. Rusko
5. Lotyšsko14. Albánie
6. Rumunsko15. Norsko
7. Dánsko16. Nizozemsko
8. Švédsko17. Makedonie
9. Rakousko18. Ázerbájdžán

Zdroj. Eurovision.tv

POSLOUCHEJ RÁDIO